Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до встановлених положень та правил (аспірантура, докторантура).

Для вступу до аспірантури або докторонтури вступник подає перелік документів, який можна переглянути за посиланням (аспірантура, докторантура).

Для того, щоб бути допущеним до участі у конкурсі, необхідно пройти вступні іспити з відповідних дисциплін (програма вступних іспитів). Крім того, для здобуття ступеня доктора філософії необхідно пройти іспит з англійської мови згідно з програмою, яку можна знайти за посиланням.

Ознайомившись з програмою, абітурієнти зможуть підготуватись до іспиту з англійської мови та збільшити свої шанси на успішний вступ до аспірантури.

Вступ до аспірантури

Особи, які успішно склали вступні іспити, але не зараховані до аспірантури за результатами конкурсу, можуть бути зараховані на навчання поза конкурсом на умовах контракту за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Важливим етапом у вступному процесі є підготовка дослідницької пропозиції - наукового тексту, в якому ви обґрунтовуєте тематику свого майбутнього дослідження, актуальність, стан розробки в Україні та світі, а також пропонуєте потенційні шляхи вирішення задач. Ваша пропозиція повинна відображати ключові проблеми в області фізики, які пов’язані з обраним напрямом досліджень. Тему ви вибираєте самостійно за погодженням з потенційним науковим керівником. Зауважте, що текст повинен бути продуктом творчої самостійної роботи, відображаючи авторську оцінку стану досліджуваної проблеми та власну точку зору на її вирішення. Повні вимоги до дослідницької пропозиції можна знайти за посиланням.